Workshop Integer leiderschap

ball small

Bijna elke onderneming of organisatie heeft tegenwoordig een missie en visie. Statements over integriteit en corporate governance codes zijn vast onderdeel geworden van de presentatie van een bedrijf. U kent ongetwijfeld de voorbeelden die de afgelopen jaren de publiciteit hebben gehaald vanwege grootscheepse fraudes en ander niet integer gedrag (bouwfraude, woningcorporaties tot tentamenfraude bij Hogescholen etc.). Oftewel: ondanks alle missies en codes is integriteit niet vanzelfsprekend.

Gaat het dan alleen om enkele ‘rotte appels in de mand”, mensen die willens en wetens, met slechte intenties, kiezen voor dit soort handelen? Ten dele wel. Niet integer handelen wordt niet zelden gevoed door bijvoorbeeld de wens tot het behalen van financieel voordeel. Een substantieel deel van de betrokkenen zijn echter zozeer de heersende -niet-integere- mores als normaal gaan beschouwen dat zij geen bewustzijn hadden op de niet-integere aspecten van hun gedrag. Anderen hebben wel dat bewustzijn maar worden onder druk gezet om mee te doen of te zwijgen over misstanden, op straffe van verlies van werk of andere represaillemaatregelen.

‘Leiders’ binnen een organisatie, bestuurders, directie, managers, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen of signaleren van niet integer gedrag. Zoals hierboven aangegeven werkt u niet in een vacuüm maar wordt u – net als iedereen- beïnvloed door de mensen om u heen en de organisatiecultuur. Sturing geven aan mensen en processen kan alleen als uit uw gedrag voldoende blijkt wat uw intentie is. De ‘tone at the top’ heeft een grotere impact op de kwaliteit van werkprocessen en het gedrag van medewerkers dan de officiële bedrijfspolicy, zoals neergelegd in protocollen en gedragscodes.

Workshop programma

In onze workshops en trainingen zorgen we dat we eerst de kaders helder krijgen: wat is integriteit, waarom is het belangrijk, wat zijn relevante thema’s voor u of uw organisatie. Ook juridische kaders, regelgeving en afspraken binnen sectoren of overheid kunnen in het programma worden opgenomen.
We onderzoeken hoe de deelnemers aan de workshop op persoonlijk niveau invulling geven aan ‘integer leiderschap’. Dat onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  1. Onderzoek naar uw eigen drijfveren, waarden en normen en intenties;
  2. ‘Realiteitstoetsing’ : het realiseren van uw intenties in de vaak weerbarstige werkelijkheid: hoe verhoudt u zich tot de heersende organisatiecultuur? Hoe blijft u integer onder druk van de omstandigheden of druk van collega’s?
 Hoe laat u aan anderen zien van waaruit u handelt, wat is uw ‘tone at the top’?
  3. Dilemma’s: elke keuze heeft consequenties. In een dilemma heeft elke keuze consequenties die u liever zou vermijden. Dan komt het erop aan: hoe verzekert u dat u alle consequenties op waarde schat en hoe vindt u een effectief antwoord in lastige situaties.

Als u op deze manier inzicht heeft verworven in uw invulling van uw integere leiderschapsstijl, wordt als volgende stap onderzocht wat nodig is binnen uw werkorganisatie om integer leiderschap te realiseren.

Contact

Workshops en trainingen zijn maatwerk. In de voorbereiding nemen wij uitgebreid met u door waar u of uw organisatie behoefte aan heeft. Gezamenlijk bespreken we het programma en de trainers die voor u worden ingezet.
Mr. Hermine Masmeyer
Mobiel: +31 (0)6 24 64 7773
Mail: herminemasmeyer@qminds.nl

 

ball xxsmall

WP LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
LinkedIn
Facebook