The Rights of Nature Tribunal

Parijs is dit najaar 2015 de stad van tegenstellingen. Waar op 13 november een absoluut dieptepunt werd bereikt door extremistisch geweld vindt nu een klimaatconferentie plaats die ruimte biedt voor de hoop op een betere toekomst voor mensheid en aarde.

Ik wil het in deze blog niet hebben over de klimaatconferentie zelf, daarover kunt u van alles lezen in de media. Waar ik het wel over wil hebben is een conferentie die in de schaduw van de klimaatconferentie plaatsvindt: de bijeenkomst van het International Rights of Nature Tribunal. Dit Tribunaal is een zelfbenoemd international gerechtshof dat oordeelt over schendingen van de rechten van de natuur. Een mooi initiatief van de Global Alliance for the Rights of Nature (de “Alliance”). De Alliance is een netwerk van organisaties en individuen die zich inzetten voor het ontwikkelen en implementeren van regelgeving en juridische mechanismen die de rechten van de natuur erkennen, respecteren en handhaven. De Alliance is oprichter van het Tribunaal. Het Tribunaal houdt zittingen waarin zaken die bij haar aanhangig zijn gemaakt worden behandeld en doet uitspraak.

Dit weekend, op 4 en 5 december, hield het Tribunaal haar oprichtingsbijeenkomst in Parijs. Op de agenda stonden zaken variërend van agro food tot mega-dammen in de Amazone.

Ik draag dit initiatief een warm hart toe. Immers: de natuur heeft een stem nodig die voor haar spreekt. Dit Tribunaal geeft de natuur en mensen die slachtoffer worden van de schade die wij met onze techniek en productiemethodes toebrengen een stem.

Het Tribunaal daagt wereldleiders uit om bindende juridische instrumenten te ontwikkelen waarmee landen en wellicht ook ondernemingen die onvoldoende doen om de rechten van natuur en aarde te respecteren, of die rechten schenden, kunnen worden aangesproken.

U kunt zich aansluiten bij dit initiatief. De roep om praktische en effectieve maatregelen om daadwerkelijk een halt toe te roepen aan niet te verdedigen destructie van de aarde kan niet luid genoeg klinken.

Ga naar de website van het Rights of Nature International Tribunal voor meer informatie of om u aan te sluiten.

Volg ons op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Enjoy this blog? Please spread the word :)

LinkedIn
Facebook