De organisatie als permacultuur

organisatie alsd permacultuur 500 pxDe organisatie als een levend en evoluerend systeem. Met duurzame resultaten waar iedereen trots op kan zijn. Duidelijke afspraken, een heldere koers, gedragen door gemotiveerde professionals.

Integriteit is een succesfactor en een ijkpunt voor professionals
Integriteit wordt vaak gebruikt in een negatieve context: we hebben het er over als het gaat om het voorkomen van niet integer handelen of het reageren op incidenten. Daarmee doen we het begrip ‘integriteit’ te kort : integriteit is een bepalende succesfactor en een ijkpunt voor professionele kwaliteit.

Een integere professional vraagt zich niet alleen af of de gewenste resultaten zijn behaald maar ook of hij zijn werk goed heeft gedaan. Integriteit is kwaliteit van handelen op basis van ethisch inzicht. Het gaat over de normen en waarden die de intentie en de richting van professioneel handelen bepalen. Over bewustzijn op effecten van handelen, de impact op collega’s, stakeholders en klanten.

Integere organisatie
Een integere organisatie is ingericht om kwaliteit van professioneel handelen te faciliteren. In integere organisaties wordt handelen gedragen door kernwaarden, in overeenstemming met door de organisatie zelf gekozen waarden (governance codes, gedragsregels) en waarden die door de samenleving zijn gekozen en neergelegd in wetten en internationale verdragen over fundamentele (mensen)rechten.

Organisaties worden niet alleen meer aangesproken op klassieke bedrijfsresultaten zoals productiviteit en winst maar ook op de vraag of zij van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam produceren en circulaire economie zijn niet meer weg te denken ethische aspecten in de invulling van ondernemerschap.

In de dynamiek van onze snel veranderende wereld worden organisaties uitgedaagd tot transformatie: het loslaten van oude vormen die niet meer werken en ruimte maken voor groei. Die transformatie vraagt om bewustzijn op de bestaansreden en het potentieel van de organisatie. Duurzame verandering is gebaat bij tijd en ruimte voor groei. De organisatie is niet als een machine, alleen maar gericht op het afleveren van producten of diensten maar een levend systeem dat mee-evolueert met haar omgeving. De uitdaging voor de organisatie is het vinden van werkvormen, processen en sturing die groei en evolutie mogelijk maken.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij helpen u om een veranderstrategie te ontwikkelen om duurzame verandering naar een integere organisatie te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door het
– ontwikkelen van een blauwdruk van de gewenste verandering
– mobiliseren van veranderkrachten
– transformeren van weerstand tot constructieve kracht
– ontwikkelen van integer leiderschap
– ontwikkelen organisatiecultuur
– ontwikkelen kernwaarden, governance en gedragsregels
– herontwerpen werkprocessen en communicatie
– afstemmen en verbinden met stakeholders en samenleving

Wij bieden deskundige, onafhankelijke analyse, ‘omdenken’ om ruimte te geven aan nieuwe perspectieven en kwaliteitsverbetering en hands-on ondersteuning in verandertrajecten. Als creatief en constructief expert in transformatieprocessen is Hermine Masmeyer uw sparringpartner en adviseur.

Neem contact op voor meer informatie:
Mr. Hermine Masmeyer
Mobiel: +31 (0)6 24 64 7773
Mail: herminemasmeyer@qminds.nl

Kijk ook naar ons aanbod op het gebied van ‘integer leiderschap’ of onze workshops en trainingen als u voor uw organisatie aan de slag wilt met het thema integriteit.

WP LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
LinkedIn
Facebook