Integer leiderschap

adelaar klein“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.” (Albert Einstein).

Succesvolle organisaties hebben krachtige leiders. Zo simpel is het. De ‘tone at the top’ is meer dan welk andere factor dan ook bepalend voor de ontwikkeling van een organisatie. Een zuivere ‘tone at the top’ is niet alleen een succesfactor maar een overlevingsvoorwaarde. Integriteit is de richtsnoer voor leiderschap.

Wat is integriteit?
Het woord ‘integer’ is Latijn voor ‘heel’. In onze taal wordt integriteit vaak in een normatieve context gebruikt als onkreukbaar. Integer leiderschap gaat over ‘heelheid’; een integrale visie op het handelen van leiders. Dat is veel meer dan de afwezigheid van corruptie of fraude.

Waarom integer leiderschap?
In de dynamiek van onze snel veranderende wereld worden organisaties uitgedaagd tot transformatie: het loslaten van vormen die niet meer werken en ruimte maken voor groei.
Organisaties worden niet alleen aangesproken op klassieke bedrijfsresultaten zoals productiviteit en winst maar ook op de vraag of zij van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam produceren en circulaire economie zijn niet meer weg te denken ethische aspecten in de invulling van ondernemerschap.

Leiders zijn onderdeel van organisaties waarin structuren en (bedrijf- of branche-) culturen bestaan die (nog) niet of beperkt zijn verbonden met de nieuwe ethische principes en inzichten. Verbinding maken is feitelijk het invulling geven aan de evolutie die de samenleving doormaakt door haar te vertalen naar doelen, werkprocessen en organisatiecultuur.
Integer leiderschap is daarin een bewuste keuze om te handelen volgens de juiste normen en waarden en afgestemd op de doelen van de organisatie en haar context (stakeholders en samenleving). In de globalisering betekent dat meer dan voorheen inzicht in verschillende culturen en waardenstelsels.

Integere leiders hebben bewustzijn op hun eigen doelstellingen, wensen en dromen die bepalend zijn voor de professionele positie. Integer leiderschap vraagt om het overstijgen van gefragmenteerde rollen en verantwoordelijkheden naar ‘heelheid’ in denken, doen en voelen; leiderschap met hart en ziel.

De ontwikkeling van integer leiderschap is een persoonlijke ontwikkelingsweg die vraagt om onderzoek naar de eigen drijfveren, normen en waarden en op de ontwikkelingen in de samenleving en de impact daarvan op de eigen organisatie. Met welke eisen wordt de organisatie geconfronteerd? Hoe krijg je de mensen in de organisatie verbonden aan een gezamenlijk doel? Hoe ontwikkel je bewustzijn op nieuwe ontwikkelingen? Hoe kun je creatieve en constructieve krachten mobiliseren om de gewenste verandering te bewerkstelligen?

Ontwikkelen en transformeren is een complex proces dat vele valkuilen kent. Elke verandering roept weerstand op. Het ‘simultaan transformeren’ op meerdere lagen in de organisatie vereist deskundigheid in het in gang zetten en inbedden van transformatiedynamiek. Dat vraagt om krachtig en inspirerend leiderschap.

Wat kunnen wij daarin voor u doen?
Wij helpen u om een veranderstrategie te ontwikkelen om duurzame verandering naar integer leiderschap in een integere organisatie te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door het
– ontwikkelen integer leiderschapsstijl
– ontwikkelen van beslissen en handelen op basis van kernwaarden/ethisch handelen
– blauwdruk ontwikkeltraject voor (potentiële) leiders
– transformeren van weerstand tot constructieve kracht
– omgaan met dilemma’s
– afstemmen en verbinden met stakeholders
– ontwikkelen multiculturele vaardigheden op het gebied van samenwerking en communicatie

Transformeren is een kunst, een kunde en een uitnodiging tot creatief omdenken om een betere werkelijkheid mogelijk te maken.
Als creatief en constructief expert in transformatieprocessen is Hermine Masmeyer uw sparringpartner, adviseur of coach.

Neem contact op voor meer informatie:
Mr. Hermine Masmeyer
Mobiel: +31 (0)6 24 64 7773
Mail: herminemasmeyer@qminds.nl

Kijk ook naar ons aanbod op het gebied van ‘De organisatie als permacultuur’ of onze workshops en trainingen als u voor uw organisatie aan de slag wilt met het thema integriteit.

WP LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
LinkedIn
Facebook